Minnessida för Lennart Hedberg

F. 8/10 - 1930
D. 21/7 - 2017

Begravningsakt för Lennart Hedberg


Inledningsmusik: Öppna Landskap / Lundell

Avslutningsmusik: Hallelujah / L. Cohen


Psalmer: 297, 235


Övrig musik: What a wonderful world / Weiss & Douglas


Officiant: Hans-Erik Johansson
Kantor: Margareta Alkstål

Blommor från


En sista hälsning
Mia, Mikael, Pär

En sista hälsning
Emil och Bosse

En sista hälsning
Kerstin Holmberg

En sista hälsning
Yngve och Lilian

En sista hälsning
Janne och Marita Slotte

En sista hälsning
Ragnar

En sista hälsning
Auktionstjänst i Broarna

Minnet av dig lever kvar
Hans och Ingalill

Vila i ro Lennart
Wivan och Kjell, Madelene och Johan

En sista hälsning
Kalle Holm

Tack för god kamratskap
Per-Åke

Vila i frid
Christer, Joakim och Linda

Farväl gamle kompis och spelman.
Tack för de gemensamma ungdomsåren tillsammans
Vännen Isak

En sista hälsning
Rolf Åhs

Skriv gärna en hälsning till minnet av Lennart