Minnessidan för Kerstsin Jonsson

F. 14/5 - 1934
D. 15/4 - 2014

Begravningsakt för Kerstin Jonsson


Inledningsmusik: Gammal fäbodpsalm / O. Lindberg

Hälsningsord av Komminister Petra von Knorring

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död.

Bön och överlåtelsen

Bibelläsning

Begravningsbön: Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Kerstin. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagandet: defileringsmusik var Sommarvisa från Dalarna / A. Dahl

Slutbön: Ge Kerstin o Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Gabriellas sång / Stefan Nilsson


Officiant: Petra von Knorring                Kantor: Andreas Risberg

Blommor från


En sista hälsning
Ingrid och Kalle
Siv med familj
Eva med familj

En sista hälsning
Stig

En sista hälsning
Guifeng, Eva, Per och Yvonne, Benny och Lilly

Tack för alla ljusa minnen
Laila med familj

Vila i frid
Valle och Gun-Britt

En sista hälsning
Monica

Ditt minne lever
Birgitta och Stefan och Peter

Skriv gärna en hälsning till minnet av Kerstin