Minnessida för Ingegerd Höijer

F. 21/3 - 1930

D. 10/9 - 2019

Begravningsakt för Ingegerd Höijer

Inledningsmusik: Jag har hört om en stad

Avslutningsmusik: Där rosor aldrig dör


Psalmer: 249, 11, 235


Övrig musik: Dagen är nära


Officiant: Tommy von knorring

Organist: Beata Karacsonyi

Blommor från

Till Moster ett sista farväl.
Han har öppnat pärleporten så att du fick komma in...
Viola och Anita

Till ingegerd ett sista farväl.
Sov kära syster din lugna sömn,
ej mer du plågas och lider.
Elsa och Sven, Ulla med barnen

En sista hälsning. Evige Gud hos dig är bäst för trötta själar att vara.
Gunnar och Evald, Kaj med familj

Skriv gärna en hälsning till minnet av Ingegerd