Minnesida för Folke Bergman

F. 26/8 - 1925
D. 31/5 - 2017

Begravningsakt för Folke Bergman


Inledningsmusik: Så skimrande var aldrig havet / E. Taube

Avslutningsmusik: Så länge skutan kan gå / E. Taube


Övrig musik: Jag ska gå genom tysta skyar / D. Andersson

Oändlig nåd mig herren gav

Sorgmarsch / B. Anderssons orkester

Urapia / Orsa spelmän, B. Andersson

Avskedsvalsen / L. Dahlqvist


Psalmer: 249 Blott en dag...

199: Den blomstertid...

Officiant: Komminister Tommy von Knorring
Sång och musik: PRO Kören
Organist: Kantor Margareta Alkstål

Blommor från


Sov i ro
kent och Agneta med familj

Folke, tack för ett gott samarbete i vår skola.
En sista hälsning
Ingrid Friman

En sista hälsning
Astrid och Lars-Olov

För lång vänskap. Tack och En sista hälsning
Sten och Monica

En sista hälsning
Ann-Beate och Sigurd

En sista hälsning
Lena och Åke

En sista hälsning
Bastuvännerna

En sista hälsning
Familjen Wilén

En sista hälsning
Lisbet och Bengt

Skriv gärna en hälsning till minnet av Folke