Minnessida för Eivor Grubb

F. 1/12 - 1928
D. 17/10 - 2017

Begravningsakt för Eivor Grubb


Inledningsmusik: Aftonbön / Hägg

Avslutningsmusik: Bön / Capelen


Psalmer: 251, 285


Övrig musik: Oändlig nåd / Sv psalm 231

När sorgen käns tung

Kärlekens tid / B. Andersson

Flyttfåglarna


Officiant: Ove Nordenberg

Solist: Elvy Wäppling

Organist: Marianne Nygren

Blommor från


I ljust minne bevarad
Christian

En sista hälsning
Risbrokyrkan

Skriv gärna en hälsning till minnet av Eivor