Minnessidan för Anita Bark

F. 14/9 - 1936
D. 13/1 - 2014

Begravningsakt för Anita BarkInledningsmusik: Himlen är oskyldigt blå / T. Gärdestad

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara...

Hälsningsord av Komminister Christer Björk

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död.

Diktläsning från versen i dödsannonsen

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Anita. Tag emot henne i ditt rike efter Hennes långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör.

Begravningsmässa

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagandet ( Defileringsmusik: Sommarvisa från dalarna och Canto semplice )

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. AnderssonOfficiant: Christer Björk

Kantor: Andreas Risberg

Blommor från


Tack för allt
Åke, Stefan med familj, Mikael
Annelie med familj, Alf och Gertrud

Vila i frid
Christina och Cecilia Olsson

En sista hälsning
Astrid och Per-Olov

En sista hälsning
Sven-Erik och Hannele Åman

En sista hälsning
Sixten Larsson

En sista hälsning
Faster Karin, Inger och Christer, Olle och Helga

Tack för alla ljusa minnen
Gun-Britt och Tommy

Skriv gärna en hälsning till minnet av Anita