Minnessidan för Mauritz Remsu

F. 20/7 - 1936
D. 6/12 - 2013

Begravningsakt för Mauritz Remsu

Inledningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson

Hälsningsord av Helene Leijon

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetalet.

Bön och överlåtelse

Bibelläsning.

Solosång: Strövtåg i hembygden


Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Mauritz, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 134: Gläns över sjö och strand...

Avskedstagandet

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Amazing graceOfficiant: Helene Leijon

Solist och Organist: Susanne Bågenfeldt

Musik som spelades under begravningen var:

Tröstevisa

Psalm 249: Blott en dag...

Strövtåg i hembygden

Psalm 134: Gläns över sjö och strand...

Amazing grace

Blommor från

Sov gott
Bosse och Bodil
Fredrik, Jessica

Vila i frid
Elisabeth och Jerker Nyström

Tack för alla roliga stunder
Evy och Rolf, Yvonne och Rolf

Farväl
Anita

En sista hälsning
Jhonny och Nina, Tommy och Jimmy

Sov i ro
Lilly med familj

En sista hälsning
Sven-Ove och Kerstin med familj

En sista hälsning
Tord-Inge och Margareta

En sista hälsning
Dag

En sista hälsning
Katarina, Anna

Vila i frid.
Jag sover gott. Ej mer jag smärta känner.
Tyst dödens ängel viskar. Sov i frid
Anna-Lisa sandholm med familjer,
Vivi Björkholm med familj

Sov i ro
Siv, Lena, Kaj

Tack för god vänskap
Lars-Göran och Pismaie Bonnevier

En sista hälsning
Eva och Janne med familj