Minnessidan för Arne Konradsson

F. 1/8 - 1929
D. 6/11 - 2013

Begravningsakt för Arne Konradsson

Inledningsmusik: The power of love / Celine Dion

Hälsningsord av Maria Jansson

Psalm 297: Härlig är jorden...

Griftetalet

Bön och överlåtelse

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Cd-Musik: Om du fanns kvar / Moraeus

Begravningsbön

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Avskedstagandet

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersso


Officiant: Komminister Marie Jansson
Organist: Lena Martinsson

Blommor från

Du finns i våra minnen
Eva och Jan
Emilia och Magnus
Filippa, Ludvig
Ida och Michael

En sista hälsning
Frans och Inger

En sista hälsning
B.r.f. Smältaren