Minnessidan för Göran Ramström

F. 8/5 - 1939
D. 23/10 - 2013

Begravningsakt för Göran Ramström

Inledningsmusik: Love me tender

Hälsningsord av Officiant Marie Jansson

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetal: Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft

Begravningsbön och Herrens bön

psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagande ( Defileringsmusik: In the Getto )

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: How great thow art


Officiant: Marie Jansson
Organist: Susanne Bågenfelt

Skriv gärna en hälsning till minnet av Göran

Blommor från

En sista hälsning
Sören och Gun-Britt
Barn och Barnbarn

Alltid i minnet. Vila i frid
Maria och Joachim med familjer

Tack för barnen. Vila i frid
Tina, Anita

En sista hälsning
Elisabeth och Magnus

En sista hälsning
Dag Ekendahl