Torsten Petterssons minnessida

F. 23/7 - 1921
D. 29/8 - 2013

Begravningsakt för Torsten Pettersson

Inledningsmusik: Koppången / Moareus

Hälsningsord av Komminister Per-Arne Bengtsson

Psalm 201: En vänlig grönskas rika dräkt... vers 1-3

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Griftetalet

överlåtelsen

Bibelläsning: Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Cd-Musik: I en klosterträdgård / D. Dragomir

Begravningsmässa

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Herrens välsignelse

Psalm 201: En vänlig grönskas rika dräkt... vers 4-5

Avskedstagandet ( Defileringsmusik: Visa från Dalarna )

Slutbön: Må du vila i frid, gå in i ljuset gå in i glädjen i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Komminister Per-Arne Bengtsson

Kantor: Andreas Risberg

Blommor från:

En sista hälsning
Solveig
Dick och Gun

En sista hälsning
Personal och Boende
Granbacken A

Skriv gärna en hälsning till minnet av Torsten