Erik Svedlunds minnessida

F. 2/2 - 1923
D. 20/9 - 2013

Begravningsakt för Erik Svedlund

Inledningsmusik: Mosippan / R. Cedermark

Hälsningsord av Komminister Jörgen Eriksson

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetalet

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Begravningsbön: Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Erik. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Herrens välsignelse

Psalm 297: Härlig är jorden...

Utgångsmusik: Avestaforsens brus / C. Jularbo

Gravsättning och Avskedstagandet

Slutbön


Officiant: Komminister Jörgen Eriksson
Organist: Majt Bengts

Skriv gärna en hälsning till minnet av Erik

Blommor från

Sov gott. Vila i frid Pappa
Barnen med familjer

Sov gott. Vi älskar dig
Stefan, Marcus, Lukas, Cathrin, Linus, Mathilda, Freja, Tobias

En sista hälsning
Maria och Magnus med familjer