Armi Kallios minnessida

 

F. 4/2 - 1938

D. 3/2 - 2013

Tryck på play för att lyssna

 

Begravningsakt för Armi Kallio

Skogskapellet Torsdagen den 14/2 kl 14.00

 

Inledningsmusik: Brusa högre lilla å / B. J:son Lind

 

Hälsningsord av Komminister Daniel Eklund.

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Griftetal: Dock förblir jag hos dig, du håller mig vid din högra hand. Du skall leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.

Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Överlåtelsen

 

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Armi, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 297; Härlig är jorden...

 

Avskedstagandet: Under defileringen spelades: Jag skall gå genom tysta skyar / D. Andersson

 

Slutbön: Gud ge Armi din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom.

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson

 

 

Officiant: Komminister Daniel Eklund

Organist: Lena Martinsson

 

Skriv gärna en hälsning i Armi Kallios minne

Musik som spelades under begravningsakten var:

 

Brusa högre lilla å

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Jag skall gå genom tysta skyar

 

Tröstevisa