Minnessidan för Anna-Lena Granlund

F. 25/3 - 1960
D. 27/9 - 2013

Begravningsakt för Anna-Lena Granlund

Inledningsmusik: Gammal Fäbodpsalm / O. Lindberg

Psalm 256: Var inte rädd...

Hälsningsord av Komminister Christer Björk.

Griftetalet.

Läst dikt: Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset.
Och när du funnit det, låt andra se, pröva, övertyga sig.
Vill du, att ljus ska leva, tänd då hos andra
samma längtan. Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker, tänd rättens ljus
i korruptionens mörker, tänd Trons ljus
i förnekelsens mörker, tänd Hoppets ljus
i förtvivlans mörker, tänd Kärlekens ljus
i dödens mörker. / Bo Setterlind

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren jesus kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Orgelmusik: Utan dina andetag / Kent

Begravningsmässa ( Sjungen bön )

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagandet ( Musik under defileringen var Sommarvisa från Dalarna och Den signade dag )

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Komminister Christer Björk
Organist: Kantor Andreas Risberg

Musik som spelades under begravningen var:

Gammal Fäbodpsalm

Psalm 256: Var inte rädd...

Utan dina andetag


Psalm 297: Härlig är jorden... 

Sommarvisa från Dalarna

Den signade dag


 Tröstevisa

Blommor från

Du finns alltid i våra hjärtan
Bitte, Hans, Ulla

Vila i frid
Kerstin

Sov i ro
Helen, Per, Jakob

Vila i frid
Felicia, Åsa-Lena, Stefan

Skriv gärna en hälsning till minnet av Anna-lena