Minnessidan för Lina Björ

 

F. 24/9 - 1987

D. 6/1 - 2013

Tryck på play för att lyssna på musiken

 

Begravningsakt för Lina Björ

 

Inledningsmusik på CD: Let her go / Passenger

 

Hälsningsord av Komminister Daniel Eklund.

 

Psalm 256: Var inte rädd...

 

Griftetal: Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Överlåtelsen

 

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Lina, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Avskedstagande under stilla orgelmusik

 

Slutbön: Ge Lina din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne.

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik på CD: Mina områden / Kartellen

 

 

Officiant: Komminister Daniel Eklund

Organist: Lena Martinsson

Musik som spelades under begravningsn var:

 

Let her go

 

Psalm 256: Var inte rädd...

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Mina områden

 

 

 

Skriv gärna en hälsning till Lina eller hennes nära och kära

Blommor som kom till begravningen var från:

 

Älskad – Saknad

Mamma och Kecke

Lisa, Jocke, Mikaela

 

Ha det bäst

Mormor, Morbröder, Moster, Kusiner

 

Sov i ro

Jocke med familj

 

Varför

Carita och Malin

 

Sov gott

Maggan och Leif

 

Sov i ro

Carina med familj

 

Vi kommer aldrig att glömma dig. Minnena finns kvar.

Vila i frid nu så ses vi sedan

Familjen Stéen

 

Ditt minne lever

Meppe med familj

 

Vi ses igen

Familjen Peter Widberg

 

Du fattas oss

Liselotte och Håkan

Elin, Emil, Erik, Els-Britt