Minnessidan för Ingrid Svedlund

F. 21/9 - 1925
D. 14/8 - 2013

Begravningsakt för Ingrid Svedlund

Inledningsmusik: Omkring tiggarn från Luossa

Hälsningsord av Kyrkoherde Per Alkstål

Psalm 251: Var jag går i skogar, berg och dalar...

Griftetalet

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren jesus kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Solosång: Jag har hört om en stad

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Ingrid, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 304: Lär mig du skog...

Avskedstagandet: musik under defileringen var Till min Syster

Slutbön och Herrens välsignelse

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avslutningsmusik: Jag skall gå genom tysta skyarOfficiant: Kyrkoherde Per Alkstål

Solist: Dan Holke

Organist: Kantor Majt Bengts

Musik som spelades under begravningen:

Omkring tiggarn från Luossa

Psalm 251: Var jag går i skogar, berg och dalar...

Jag har hört om en stad

Psalm 304: Lär mig du skog...

Psalm 297: Härlig är jorden...


Jag skall gå genom tysta skyar


 

Blommor från:

Tack för allt du givit
Barnen med familjer

Sov gott lilla Mormor
David, Christian, Daniel och Sofia med familj

Tack för alla ljusa minnen kära moster, Kram
Ingalill och Dan med familj

En sista hälsning. Sov gott
Jan, Leif och Dinah
Stefan och Annika, Mikael
Ingela och Tomas

En sista hälsning
Tore och Ann-Marie Lövgren

Tack för din kärlek och omsorg Farmor
Malin med familj

Skriv gärna en hälsning till minnet av Ingrid