Minnessida för Gunnar Larsson

 

F. 17/5 1926

D. 23/12 2012

Tryck på play för att lyssna på musiken

 

Begravningsakt för Gunnar Larsson

 

Hälsningsord av Komminister Per-Arne Bengtsson

 

Psalm 191: Nu är det morgon...

 

Orgelmusik: Elégié / Beethoven

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Överlåtelsen

 

Diktläsning

 

Psalm 201 vers 3: Men du, o Gud som gör vår jord så skön...

 

Begravningsmässa ( sjungen bön )

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Herrens välsignelse

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Avskedstagande: (defileringsmusik: Koppången / Moraeus )

 

Slutbön: Må du vila i frid, och gå in i ljuset, gå in i friden, gå in i sanningen i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

 

Avslutningsmusik: Min själ och sinne låt Gud råda

 

 

Officiant: Komminister Per-Arne Bengtsson

Organist: Kantor Margareta Nordlund.

Musik som spelades på begravningen var:

 

 

Psalm 191: Nu är det morgon...

 

Elégié / Beethoven

 

Psalm 201 vers 3: Men du, o Gud som gör vår jord så skön...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Koppången / Moraeus

 

Min själ och sinne låt Gud råda

Skriv gärna en hälsning till Gunnar eller hans nära och kära

Blommor som kom till begravningen var från:

 

Tack och farväl

Agneta, Per-Artur med familjer

 

En sista hälsning

Rut Hallström

 

En sista hälsningar

Margit Nyström, Margareta och Stig Nylander

 

En sista hälsning

Eivor, Eva, Gunnar

 

En sista hälsning

Per-Åke, Tor-Arne, Ana-Marit, Lars med familjer

 

En sista hälsning

Familjen Johan Carlsten