Minnessidan för Birgitta Björnbom

F. 8/11 - 1947
D. 9/10 - 2013                      

Begravningsakt för Birgitta Björnbom

Inledningsmusik: Koppången / P-E Moraeus

Hälsningsord av Komminister Per-Arne Bengtsson

Psalm 256: Var inte rädd...

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Diktläsning: Jag såg dig springa på din sommaräng...

Cd-Musik: Utan dina andetag

Begravningsmässa ( Sjungen bön )

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Herrens välsignelse

Psalm 297: härlig är jorden...

Avskedstagandet

Slutbön: Må du vila i frid. Gå in i ljuset, gå in i himmelens trädgård i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

Orgelmusik: Tröstevisa / B. Andesson

Avslutningsmusik: Stop this train / J. MeyerOfficiant: Komminister Per-Arne Bengtsson
Organist: Gunilla Kindahl Broberg

Skriv gärna en hälsning till minnet av Birgitta

Blommor från

Sov gott
Roy, Barnen med familjer

Fylld utav kärlek du lyfter, breder ut dina vingar så tryggt. Svävar ut över land... över hav, spåren du nu följer leder dig rätt.
Tina, Peter, Stig och Melinda

Vila i frid Birgitta
Stefan och Nina med familj,
Björn och Madelaine med familj

En sista hälsning
Ulf, Jimmy och Nathalie

En sista hälsning
Bengt och Tarja Eriksson

Sov gott
Familjen Åkerlind

Vi minns dig som du var
Carina och Janne, Thomas och Camilla med familj

En sista hälsning. Fridfull vila
Gunilla Öhlund och Marie Brikell med familjer

En sista hälsning
Monica, Lennart, Susie, Macke, Helena, Agnes

En sista hälsning
Elsie och Sture, Lillemor och Seppo

Tack för alla glada stunder. Sov gott Gittan !

Enar och Kerstin, Agneta och Pia med familjer

En sista hälsning
Biggan

En sista hälsning
Maj-Britt och Jan-Olof

En sista hälsning
Astrid och Karl-Åke, AnneLuise