Minnessidan för Bengt Ljung

F. 26/1 - 1940
D. 12/6 - 2013


 

Begravningsakt för Bengt Ljung i Avesta Gravkapell Torsdagen den 27/6 kl 11.00

Inledningsmusik: Så skimrande var aldrig havet / E. Taube

Hälsningsord av Petra von Knorring

Psalm 249: Blott en dag...

Bön och överlåtelsen

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Begravningsbön: Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Bengt. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 199: Den blomstertid nu kommer...

Avskedstagande.

Slutbön: Ge Bengt din frid och låt ditt eviga ljus lysa över honom

Herrens välsignelse

Utgångsmusik: Om sommaren sköna


Officiant: Petra Von Knorring

Organist: Britt Deng

Musik som spelades under begravningen var:

Så skimrande var aldrig havet

Psalm 249: Blott en dag...

Psalm 199: Den blomstertid nu kommer...

Om sommaren sköna

Blommorna var från:

En sista hälsning
Irma och Rune Forslin

Vila i Guds frid
Avesta Ekumeniska församling

Skriv gärna en hälsning till minnet av Bengt