Minnessida för Monica Karlsson

F. 9/9 1945
D. 30/12 2013

Begravningsakt för Monica Karlsson

Inledningsmusik: Gammal fäbodpsalm / O. Lindberg

Hälsningsord av Komminister Per-Arne Bengtsson

Psalm 199: Den blomstertid nu kommer...

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Griftetalet

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Läst dikt

Orgelsolo: Koppången / Moraeus

Begravningsmässa

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagande ( Defileringsmusik: Dagen är nära, Sommarvisa från Dalarna, Jag har hört om en stad )

Slutbön: Må du vila i frid, gå in i ljuset till din Herre i Faderns Sonens och den helige andens namn

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Komminister Per-Arne Bengtsson
Organist: Kantor Andreas Risberg

Musik som spelades under begravningsen var:

Gammal fäbodpsalm

Psalm 199: Den blomstertid nu kommer...

Koppången

Psalm 297: Härlig är jorden...

Dagen är nära

Sommarvisa från Dalarna

Jag har hört om en stad

Tröstevisa

Blommorna var från:

En sista hälsning
Anders och Jennie Wemlerth

En sista hälsning
Bosse

Tack för alla ljusa minnen
Gerd och Tage, Iréne och Kent, Laila och Berndt

En sista hälsning
Daniel och Therese. Reine och Maj, Anders, Uffe

Vila i frid
Lussi med familj

Låt blommorna säga ett sista farväl
Anita och Anders

En sista hälsning
Birgitta och Rolf, Magnus

En sista hälsning
Kjell och Irene

Ett ljus över ditt minne
Sov i ro
Ann-Marie och Åke

En sista hälsning till en god vän
Ingegärd

En sista hälsning
Genevieve, Lalyn. Cherri

En sista hälsning
Göran och Gunilla Karlsson

En sista hälsning
Inger och Mats med familjer