Minnessida för Maj-Britt Andersson

F. 1/6 - 1926
D. 26/12 2013
.

Begravningsakt för Maj-Britt Andersson

Inledningsmusik: I miss you / Avril Lavigne

Hälsningsord av Komminister Ulla Karlsson

Psalm 249: Blott en dag..

Bön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Maj-Britt, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er ro.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Begravningsbön: Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Maj-Britt. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

avskedstagandet

Slutbön och herrens välsignelse

Avslutningsmusik: It´s all coming back to me now / Celine Dion


Solist: Felicia Andersson
Officiant: Komminister Ulla Karlsson
Organist: Lena Martinsson

Blommor från

Tack för all kärlek och omsorg.
Du finns i våra hjärtan
Magnus och Monica med familj

Tack Maj-Britt för alla ljusa minnen
Ulla Andersson

Sov gott
Britt-Mari

Vila i frid
Marie och Jacob, Barnen

En sista hälsning
Tommy och Gunilla

En sista hälsning från oss på Nybo