Minnessida för Uno Dahlberg

F. 29/3 - 1945
D. 28/2 - 2017

Begravningsakt för Uno Dahlberg


Inledningsmusik: Amazing grace / J. Newton

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Övrig musik: Halleluja / J. Cohen


Psalmer: 304 lär mig du skog... och 249 blott en dag...


Officiant: Kyrkoherde Henrik Rydberg

Kantor: Lena Martinsson

 

Blommor från


Vila i frid
Jan-Olov och Oralia, Ove, Inga-Lill och Krister

En sista hälsning
Öyvind och Elisabeth

Vi skall alltid minnas dig. Vila i frid
Inga-Lill, Sandra och Thomas, Love, Alicia

En sista hälsning
B.r.f. Nyponet

Vila i frid
Familjen Algarin, Familjen Zapien

En sista hälsning
Åke, Arne, Kerstin, Siv, Sven med familjer

Vila i frid
Patric och Christel, Jan Manuel och Shanida,
Erik och Sofie med familjer

Tack och farväl Uno
Wenche

En sista hälsning
Rose-Marie och Tommie

En sista hälsning
Göran, Kristina

Skriv gärna en hälsning till minnet av Uno