Minnessida för Torsten Begrman

F. 20/2 - 1935

D. 5/8 - 2020

Begravningsakt för Torsten Bergman

Inledningsmusik: Jag har hört om en stad

Avslutningsmusik: Ängeln i rummet


Övrig musik: Där rosor aldrig dör

Strövtåg i hembygden


Officiant: Kenneth Östberg

Musik och sång: Niklas Olivensjö

Blommor från

En sista hälsning
Tore Johansson

En sista hälsning
Per och Monica, Ulrika och Kjell

En sista hälsning
Leif, Helena

Tack för alla år och resor
Lennart

Tack och farväl
Hembygdsföreningen

Tack för mångårig vänskap Torsten
Bessie

Jag går på en väg. Jag har gått på den länge.
Vägen smalnar av och blir till en stig.
Jag undrar så som många gånger förr och väntar mig någon vid stigens slut?
Eivor och Lars Segerberg

Skriv gärna en hälsning till minne av Torsten