Minnessida för Tore Hjelm

Född: 25/10 1926
Död:  9/3 2014

Begravningsakt för Tore Hjelm


Inledningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson

Hälsningsord av Kyrkoherde Jan-Olov Risberg

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetal: Joh. 12:24 Om vetekornet inte faller i Jorden och dör...

Bön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Tore. Tag emot honom i ditt rike efter hans långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom...

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Tore, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagandet ( defileringsmusik: Sommarvisa från dalarna / A. Dahl )

Slutbön: Herre ge Tore din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom.

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Bridge over troubled water


Officiant: Kyrkoherde Jan-Olov Risberg

Organist: Kantor Andreas Risberg

Skriv gärna en hälsning till minnet av Tore Hjelm

Blommor från


Vila i frid
Maj, Tord och Carina, Hans och Annika
Barnbarn, barnbarnsbarn

Ett sista farväl
Kjerstin och Anders, Ingrid och Lasse

En sista hälsning
Mona och Göran, Krister, Sören och Rigmor

En sista hälsning
Eva, Elsie, Inger med familjer

En sista hälsning
Anna-Lisa

En sista hälsning
Viola, Gerd och Gunnar, Joakim

Tack käre Tore för alla glada minnen Du lämnar kvar.
Nisse och Bosse, Conny och Gunilla, Johan och Jessica,
Elsa, Berit, Thomas med familj, Niclas med familj

En sista hälsning
Britt och Bengt

Tack för alla ljusa minnen
Jan-Erik Forsgren

En sista hälsning
Lennart och Gunnel

En sista hälsning
Karin och Folke

I ljust minne bevarad
Gunhild, Arne, Håkan och Else, Krister och Ingalill

I ljust minne bevarad
Arvid och Olof Back

En sista hälsning
Björn och Annelie, Veronika, Mattias