Minnessidan för Terttu Purakasmäki

F. 7/10 - 1937
D. 10/1 - 2014

Begravningsakt för Terttu Purakasmäki


Inledningsmusik: Kotimaani ompi Suomi

Hälsningsord av Seppo Leppänen

Psalm 647: Jag lyfter ögat mot himmelen...

Bön och överlåtelsen

Bibelläsning: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Terttu. Tag emot henne i ditt rike efter hennes långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör.

Cd-Musik: Håll mitt hjärta / B. Skifs

Begravningsbön: Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Terttu. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 249: Blott en dag...

avskedstagandet

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Finlandia / J. Sibelius


Officiant: Seppo Leppänen

Organist: Susanne Bågenfeldt

Blommor från

Äitiä muistaen
Jarmo och Arja, Mika, Jari

Äitiä muistaen
Arto och Jaana, Sami, Joni

Vila i frid
Esko och Anneli Purakasmäki

Du finns för alltid i våra hjärtan. Farväl
Nina, Tero och Jonathan

En sista hälsning
Therese, Amadeus, Hampus, Maggan och Bertil

Från
Mirja, Jani, Amadeus, Hampus

Skriv gärna en hälsning till Minnet av Terttu.