Minnessida för Pehr-Olof Stenberg

F. 3/3 - 1938
D. 7/2 - 2015

Begravningsakt för Pehr-Olof Stenberg

Ingångsmusik: Så skimrande var aldrig havet / Taube

Utgångsmusik: Memory / A.L. Webber

Psalm 249: Blott en dag

Psalm 300: O hur saligt att få vandra


Officiant: Komminister Li Lundberg

Kantor: Lena Martinsson

Blommor:

Vila i frid
Elof, Jessica och Mikael,
Malin och Zacharias med familjer, Sherina

En sista hälsning
Sven och Anita, Ann-Marie och Jan,
Ulla och Niclas, Lena och Markku

En sista hälsning
Göran och Gudrun

En sista hälsning, Vila i frid
Ingvald, Kerstin, Inga och Göran,
Ingmar och Hjördis, Gun-Britt

Vila i frid
Theres, Jennifa Bro

En sista hälsning
Maud Eriksson, Gudrun Sandberg

Skriv gärna en hälsning till minnet av Pehr-Olof