Minnessida för Margot Antonsen

F. 10/10 - 1931
D. 29/7 - 2014

Begravningsakt för Margot Antonsen

Ingångsmusik: Vi sålde våra hemman

Utgångsmusik: Tröstevisa

Psalmer: 249, 275, 304

Övrig musik: Räkna de lyckliga stunder blott

Du ska få en dag i Mårå

Den signade dag

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död...

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken. När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom...

joh 6:37-40 Alla som Fadern ger mig skall komma till mig…

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Margot, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Slutbön: Jesus sade; Jag är världens ljus, den som tror på mig skall inte vandra i mörker, utan ha ha världens ljus, vila i frid

Officiant: Asta Matikainen Lecklin
Solist: Carina Nurmilehto
Kantor: Andreas Risberg
Blommor från

Vi ses igen
Bjarne, Benny, Ann-Mari, Lars-Oskar, Elvin

En siste hilsen
Jarle, Åse og Karina

Farväl
Len och Lena, Judith och Håvard, Kjell och Jorunn,
Ester, Lill

En sista hälsning till lilla Margot
Ulla-Maja, Lasse och familjen Leksell

Vi ska minnas dig
Christina, Jens och Barnen

En sista hälsning
Ulla och Kent, Sara och David med familj

En sista hälsning
Eldar, Roald, Kjell Övereng med familjer

Tack och farväl
Ingjerd och Kjell