Minnessidan för John Artur Ramsbäck

F. 15/9 - 1925
D. 30/79 - 2014

 

Blommor var från:

Vila i frid
Ulla-Britt, Bo och Birgitta

En sista hälsning
Jessica och Magnus med familjer

En sista hälsning
Lasse och Karin, Magnus och Kerstin
Anders och Evalott

Begravningsakten:

Ingångsmusik: Dagen är nära
Utgångsmusik: Aftonpsalm från Rosentorp

Psalmer: 249 och 231


Officiant: Kyrkoherde Asta Martikainen Lecklin
Organist: Kantor Margareta Nordlund