Minnessidan för Ingvar Jansson

F. 16/3 - 1922
D. 11/3 - 2014

Begravningsakt för Ingvar Jansson


Inledningsmusik: Koppången / P-E Moreus

Hälsningsord av Komminister Petra Von Knorring

Psalm 45: Jesus för världen...

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död

Bön och överlåtelsen

Bibelläsning: Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga, att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats före er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Begravninsbön:
Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Ingvar. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara...

Avskedstagandet.

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Petra von Knorring

Kantor: Andreas Risberg

Blommor från


En sista hälsning
Per-Erik, Kerstin, Henrik, Sanna, Robin

En sista hälsning
Solveig och Ralf

En sista hälsning
Inga och Åke Tiger

En sista hälsning
Håkan och Elisa med barn


Skriv gärna en hälsning till minnet av Ingvar