Minnessida för Inga Ståhl

F. 23/2 - 1937
D. 1/4 - 2014

Begravningsakt för Inga Ståhl

Inledningsmusik: Love me tender

Hälsningsord av Komminister Inga-Lill Örnerfors Modin

Psalm 297: Härlig är jorden...

Griftetalet

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen och Bibelläsning

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Inga, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 197: Den blida vår är inne...

Avskedstagande: defileringsmusiken var Nocturne


Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Visa från RättvikOfficiant: Komminister Inga-Lill Örnerfors Modin

Organist: Maria Webb

Blommor från


En sista hälsning
Hans och Carina
Anders och Veronica

En sista hälsning
Inga och Lars

En sista hälsning
Inger och Johan
Anna Möller

En sista hälsning
Lilian och Lennart, Ulf
Astrid och Ann-Britt
Familjen Ulf Hellström

En sista hälsning
Botins städservice

Skriv gärna en hälsning till minnet av Inga