Minnessida för Egon Lundquist

F. 28/3 - 1938
D. 23/1 - 2017

Begravningsakt för Egon Lundquist


Inledningsmusik: O store Gud / Sv ps. 11

Avslutningsmusik: Säkkijärvi polkka / Finsk polka


Övrig musik: Som en härlig gudomskälla / sv ps. 235

Jag har hört om en stad / Rysk folkmelodi

Sorgen och glädjen / Sv ps 269


Psalmer: 89, 285, 300


Officiant: Kyrkoherde Marianne Wiik
Organist: Kantor Margareta Alkstål
Solist: Eva Gustafsson och Åsa Backström

Blommor från


Jag drömmer jag vandrar i skog och mark
jag drömmer jag åter är frisk och stark.
Jag vill, aldrig vakna ur dröm så skön.
Ack, låt mig få sova, det är min bön.
Catrine

Vila i frid
mats, Ulf, Barn och barnbarn

Tack för fina minnen vår kära bror och morbror. vila i frid
Margot, Elinor, Marika och Bruno,
Morgan, Roine, Veronica, Robert med familjer

Sista kontrollen i livets magiska orientering,
sista vätskestoppet i ett livslångt böljande vasalopp.
Ett liv av rörelse och mening har nu kommit till ett stopp.
Ett liv blott möjligt med ett hjärta stort och gott,
så tack kära Egon, för all omtanke vi fått.
Tua, tom och Tim med familjer

En sista hälsning
Ingrid och Hadar Igelström

En sista hälsning. Vila i frid
Lennart Karlsson

En sista hälsning
Ulla och Sven-Åke Persson, Lina Persson med familj,
Robin Welander

En sista hälsning
Elisabeth R

Skriv gärna en hälsning till minnet av Egon