Minnessidan för Carmen Pösl

F. 16/8 - 1930
D. 17/1 - 2014

Begravningsakt för Carmen Pösl


Inledningsmusik: Dagen är nära / G.F Händel

Hälsningsord av Komminister Inga-Lill Örnerfors Modin

Psalm 304: Lär mig du skog...

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död...

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Carmen, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagande (defileringsmusik: Air)

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Blott en dag / Sv psalm 249


Officiant: Komminister Inga-Lill Örnerfors Modin
Organist: Lena Martinsson

Blommor från
 

Stilla du somnade in ifrån världen
soliga minnen du lämnade kvar 
 
Vila i frid

Maija och Petri, Sebastian, Filip, Anneli och Hans

En sista hälsning
Rose och Erik

Vila i fred
Margreth med familj

Skriv gärna en hälsning till minnet av Carmen