Minnessida för Algot Åkerblom

F. 16/3 - 1931

D. 15/12 - 2020

Begravningsakt för Algot Åkerblom

Inledningsmusik: Där näckrosor blommar

Avslutningsmusik: Tennessee waltz


Psalmer: 249, 235, 645


Övrig musik: Där rosor aldrig dör


Officiant: Helena Markfjärd

Organist: Lena Martinsson

Blommor från

Minnena finns kvar
Christina, Birgitta, Ronny med familjer

Ett sista farväl
Hans och Kerstin

Gammelmorfar, det kommer alltid finnas en saknad att
vara med dig, Men jag vet att nu kan du
äta så mycke glassbåtar du vill
Annebelle

Skriv gärna en hälsning till minnet av Algot