Minnessidan fär Agnes Hultberg

F. 17/5 - 1917
D. 19/1 - 2014

Begravningsakt för Agnes Hultberg


Inledningsmusik: Gammal fäbodpsalm / O. Lindberg

Psalm 249: Blott en dag...

Hälsningsord av Komminister Per-Arne Bengtsson

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Orgelmusik: Jag har hört om en stad

Begravningsmässa

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Herrens välsignelse

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Avskedstagandet (defileringsmusik: Sommarvisa från Dalarna och Lascia chio pianga)

Slutbön: Må du vila i frid. Gå in i ljuset, gå in i Guds rike i Faderns, Sonens och den Helige andens namn

Avslutningsmusik: Air / Bach


Officiant: Komminister Per-Arne Bengtsson

Organist: Kantor Andreas Risberg

Blommor från


Vila i frid
Inger

En sista hälsning
Lars, Gunnel barnen

Vila i frid
Margareta med familj

En sista hälsning
Ruth

En sista hälsning
Elisabeth

En sista hälsning
Henry

En sista hälsning
Ingegerd med familj

Skriv gärna en hälsning till minnet av Agnes