Minnessida för Lars-Erik Klemets

F. 5/8 - 1927
D. 17/1 - 2014
.

Begravningsakt för Lars-Erik Klemets


Inledningsmusik: Jag har hört om en stad / Rysk folkmelodi

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara...

Hälsningsord av Komminister Christer Björk.

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död

Bön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Lars-Erik. Tag emot honom i ditt rike efter hans långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren jesus kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Psalm 249: Blott en dag...

Begravningsmässa

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Herrens välsignelse

Psalm 297: Härlig är jorden...

Utgångsmusik: En sjöman älskar havets våg

Gravsättning och avskedstagandet

Slutbön: Herre ge honom din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honomOfficiant: Komminister Christer Björk

Kantor: Andreas Risberg

Blommor från


Tack för alla ljusa minnen
Aino, Barnen med familjer

En sista hälsning
Sven och Siw, Helena, Arne och Kerstin, Sonja

Vila i frid älskade Lasse. Tack för alla fina minnen
Solweig, Peter med familj, Göran med familj

En sista hälsning
Ann och Jean-Olof Swahn

Sov i ro
Ann-Christin och Erkki

Vila i frid
Torsten och Carita

En sista hälsning
Peder och Susanne, Sune

Vila i frid älskade Lasse
Madeleine, Sara, John, Kim och Elicia

Skriv gärna en hälsning till minnet av Lars-Erik