Minnessidan för Rune Berger

F. 27/7 1947
D. 30/10 2013

Begravningsakt för Rune Berger

Inledningsmusik: Den signade dag / Melodi från Malung

Solosång: Heldagskväll i timmerkojan / D. Andersson

Hälsningsord av Komminister Christer Björk

Psalm 189: Bliv kvar hos mig...

Griftetalet.

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom...

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren jesus kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Psalm 251: Var jag går i skogar berg och dalar...

Begravningsmässa (Sjungen bön)

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagandet (defileringsmusik: Sommarvisa från dalarna samt Cantoisemplice)

Slutbön och Herrens välsignelse.

Avslutningsmusik: Tröstevisa / D. Andersson


Officiant: Komminister Christer Björk
Solist: Anders Lyhed
Organist: Kantor Andreas Risberg

Blommor från

I ljust minne bevarad
Gunnel, Micke, Sussie, Jörgen, Lisa, Johan med familjer

I minnet finns du kvar
Sven-Olof Utterström med familj

Vila i frid
Eivor, Kent, Jan-Erik, Tommie, Lennart,
Anders med familjer

Vila i frid
Ellen, Bertil och Barnen

En sista hälsning
Gun-Britt och Frej med familjer

En sista hälsning
Åke, Marianne med familj

En sista hälsning
Elvy, Viola, Monica, Sonja, Gunnar med familjer

En sista hälsning
Siv, Lena och Barnen

Skriv gärna en hälsning till minnet av Rune

Musik som spelades under akten var:

Den signade dag

Heldagskväll i timmerkojan

Psalm 189: Bliv kvar hos mig...

Psalm 251: Var jag går i skogar berg och dalar...


Psalm 297: Härlig är jorden...

Sommarvisa från dalarna

Cantoisemplice

Tröstevisa

 

GRIFTETALET

Mätt med våra mått blev Rune Bergers livs bana inte så lång. På en av juli månads sista dagar blev han 66 år. När vi därför är samlade till avsked här i Norbergs kyrka, hans hembygds sockenkyrka, är denna uppgift särskilt svår, fastän vi vet att döden är en verklighet som ingen av oss blir förskonad från.
Det finns dem som säger, att livet inte alltid blir så som vi tänkt oss det. För - ibland lägger sjukdomar och svåra livsval hinder i vägen; sådant vi har så liten beredskap för.
Det är naturligt att se tillbaka på sådant som kunnat vara annorlunda. Men vi kan inte få tillbaka den livslåga som nu släckts ut. Vi måste förlita oss på att Rune nu har fått den vila den sista tidens sjukdomar inte ville ge honom. Det heter i en gammal begravningsbön: "Evig vila giv honom, o Herre och låt ditt eviga ljus lysa för honom…”

Denna gudstjänst vänder sig också till oss som ännu har ett stycke kvar på livets stigar. Den vill visa oss att vi mänskor har en Gud som vill oss väl, trots de smärtsamma upplevelser livet kan överraska oss med. Paulus, en av de som var med och skrev vårt Nya Testamente, påminde en gång en nära vän som hade det svårt:

"Minns att Jesus Kristus…har uppstått från de döda" (2 Tim 2). Han ville berätta om, att den livskamp nästan alla människor genomgår, inte behöver vara förgäves, även om döden sätter en gräns. Kristus har visat att det liv han ger är starkare. Detta är Kyrkans hopp och trons livsnerv; också när gränserna för oss blir alltför snäva.
Allting som sker omkring oss är små bitar som fogas samman till livets pussel. Med sinnets öppenhet lär vi oss att se bilden träda fram. Låt oss inte glömma att det finns ingen bild som saknar ljus.
När jag fått lyssna till sådant som varit viktiga delar av Rune Bergers liv; hans kärlek till skärgården, till himmel och hav, så vet jag att den, tillsammans med kärleken till alla de som står en nära blir en underbar förening. Det heter i slutstrofen i en av våra psalmer: "…och låt mig växa för livets land, som är ditt himmelska rike". Det är så vi kan se vår livsvandring. Då har vi också kraft att kunna gå vidare och möta framtidens överraskningar.

Låt oss nu viga Rune Berger en make, far och en bror- till griftero med orden: Minns, att Jesus Kristus har uppstått från de döda.