Minnessidan för Karl Mattsson

F. 5/11 - 1918
D. 9/11 - 2013

Begravningsakt för Karl Mattsson


Inledningsmusik: Jag har hört om en stad / Rysk folkmelodi

Hälsningsord av Per-.Arne Bengtsson

Psalm 249: Blott en dag...

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Griftetal

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Cd-Musik: Jag vill tacka livet / Arja S.

Begravningsmässa ( sjungen bön )

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara...

avskedstagandet (defileringsmusik: Sommarvisa från dalarna)

Slutbön: Må du vila i frid, gå in i ljuset, gå in i Guds rike genom Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Oxdragarsång / E. TaubeOfficiant: Tf Kyrkoherde Per-Arne Bengtsson

Organist: Kantor Andreas Risberg

Blommor från

Tack för allt
Du lever i våra minnen
Bengt och Monica
Barn, barnbarn
Margareta och Ragnar
Barn, barnbarn

Vår sista hälsning till Dig Kalle
Inger och Östen
Siv
Kerstin
Gerd och Bengt

Skriv gärna en hälsning till minnet av Karl