Minnessida för Gudrun Norberg

F. 18/3 - 1937
D. 6/11 - 2013

Begravningsakt för Gudrun Norberg

Inledningsmusik: Air / Bach

Hälsningsord av Gisela Hellberg

Psalm 304: Lär mig du skog...

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Gun, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 300: O, hur saligt att få vandra...

Avskedstagande: defileringsmusik: Sinfonietta / Bach

Cd-Musik: I´m sailing

Avslutningsmusik: I´m sailing

Slutbön och Herrens välsignelse

Klockringning.


Officiant: Gisela Hellberg
Organist: Lena Westberg

Musik som spelades under akten var:

Air

Psalm 304: Lär mig du skog...

Psalm 300: O, hur saligt att få vandra...

Sinfonietta 


 I´m sailing 

Blommor från

Tack för allt
Lena, Linneá, Daniel, Emil

Vila i frid
Lennart, Agneta

En sista hälsning
Ulla, Lars-Åke med familj
Sven-Olov med familj

Tack för alla trevliga stunder
Ann och Anders, Eva och Lasse

En sista hälsning. Sov i ro
Ulla-Britt och Britta

Skriv gärna en hälsning till minnet av Gudrun