Minnessidan för Urban Persson

 

 

F. 17/9 - 1955

D. 19/1 - 2013

 

 

Tryck på play för att lyssna

Begravningsakt för Urban Persson i Hedesunda Kyrka Fredagen den 22/2 kl 14.00

 

Inledningsmusik: Den ensamme herden

 

Hälsningsord av Kyrkoherden Christer Fagerström

 

Psalm 251: Var jag går i skogar, berg och dalar...

 

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död...

 

Diktläsning: Du går över blomstrande ängar / L. Berghagen

 

Bön: ( en variant av )

Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Överlåtelsen

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Begravningsbön: ( en variant av )

Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Urban, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Avskedstagande

 

Slutbön: Ge honom din frid och låt ditt eviga ljus lysa för Urban Persson...

 

Herrens välsignelse

 

solosång: Han är min sång och min glädje

 

Avslutningsmusik: Koppången

 

 

Officiant: Kyrkoherde Christer Fagerström

Solist: Per-Erik Sundström

Organist: Claes-Gunnar Larsson

Musik som spelades under begravningen var:

 

Den ensamme herden

 

Psalm 251: Var jag går i skogar, berg och dalar...

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Han är min sång och min glädje

 

Koppången

Blommorna var från:

 

En sista hälsning

Mor och Vanja

 

En sista hälsning

Monica Skogh

 

En sista hälsning

Solan

 

En sista hälsning

Route 56 cruisers

 

En sista hälsning

Uffe och Ing-Marie, Raffe, Pelle

 

En sista hälsning

Hans, Åke och Anna-Karin Lundberg

 

En sista hälsning

Stefan och Kicki, Svempa och Camilla, Ove

 

En sista hälsning

Mona och Rey

 

En sista hälsning

Sören Larsson

 

En sista hälsning

Peter

Skriv gärna en hälsning till minne av Urban Persson