Minnessidan för Ture Pettersson

F. 28/4 - 1930
D. 30/7 20013

Begravningsakt för Ture Pettersson


Inledningsmusik: Sov på min arm / E. Taube

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Hälsningsord av Per-Arne Bengtsson

Psalm 201: en vänlig grönskas rika dräkt vers 1,4,5

Överlåtelsen

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Pianomusik: Du är min man / B. Andersson

Begravningsmässa ( sjungen bön )

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 235: Som en härlig gudomskälla...

Avskedstagandet

Slutbön och Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Per-Arne Bengtsson

Organist: Kantor Andreas Risberg

Skriv gärna en hälsning till minnet av Ture

Blommor från

En sista hälsning
Håkan och Kenneth

En sista hälsning
Hans och Ulla
Mats och Kerstin
Linn
Göran

En sista hälsning
Håkan och Christina
Christer

En sista hälsning
Helmie

En sista hälsning
Kjell och Inger

En sista hälsning
Sören
Linda och Veronica