Minnessidan för Sven-Åke Sohlberg

 

F. 28/12 - 1931

D. 1/3 - 2013

Begravningsakt för Sven-Åke Sohlberg

Norbergs Kyrka Fredagen den 22/3 kl. 13.00

 

Inledningsmusik: Molto Calmo / L. Picci

 

Cd-musik: Jag och min far

 

Hälsningsord av Kyrkoherde Kjell Gårdman

 

Psalm 249: Blott en dag...

 

Griftetal.

 

Bibelord: Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort.

 

Läst vers från dödsannonsen

 

Dikt av T. Tranströmmer: Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta.

 

Bön och överlåtelsen.

 

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Jag vet väl vilka tankar jag har för er säger Herren...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Begravningsbön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Sven-Åke. Tag emot Honom i ditt rike efter hans långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Avskedstagande

 

Slutbön: Gud ge honom din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom.

 

Herrens välsignelsen

 

Cd-Musik: Noaks Ark / S. Turesson

 

Avslutningsmusik: Siciliano / J. Stanley

 

 

Officiant: Kyrkoherde Kjell Gårdman

Organist: Kantor Ann-Christin Salomonsson

Musikstycken som spelades under begravningsakten var:

 

Molto Calmo / L. Picci

 

Jag och min far

 

Psalm 249: Blott en dag...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Noaks Ark / S. Turesson

 

Siciliano / J. Stanley

Här kan du skriva en hälsning till minnet av Sven-Åke

Blommor som kom till begravningen var från:

 

En sista hälsning

Göran och Heli

 

Håkan med familj

Peter med familj

 

En sista hälsning

Einar och Greta Berglund

 

Du finns i våra hjärtan

Kristina, Bengt och Pia

Jan och Sofia, Emma, Lovisa

Nils, Einar

 

Vår sista hälsning

Birgitta, Anette, Kristina

Sandra, Elisabeth

 

En sista hälsning

Marianne

Lena, Eva, Åsa med familjer

 

Sov i ro

Kjell