Minnessidan för Solveig Ljungberg

 

F. 26/10 - 1944

D. 25/2 - 2013

Begravningsakt för Solveig Ljungberg

Skogskapellet Torsdagen den 7/3 - 2013

 

Inledningsmusik: Sista skeppet tillbaka / J. Williams

 

Hälsningsord av Kyrkoherde Henrik Rydberg

 

psalm 304: Lär mig du skog...

 

Griftetal om tryggheten hos gud i liv och i död.

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Överlåtelsen

 

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,

hon blomstrar såsom ett blomster på marken.

När vinden går över det, då är det inte mer,

och dess plats vet icke mer därav.

Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

över dem som frukta honom...

 

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör.

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Solveig, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Avskedstagande ( defileringsmusik var Tröstevisa av B. Andersson )

 

Slutbön: Giv henne o Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne.

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Avslutningsmusik: Dream on / J. Williams

 

 

Officiant: Kyrkoherde Henrik Rydberg

Organist: Lena Martinsson

Musik som spelades under begravningsakten var:

 

Sista skeppet tillbaka

 

psalm 304: Lär mig du skog...

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Dream on

Blommor hade sänts från:

 

Fridfull vila

Eilif, Mamma, Pär, Jan och Sophia, Marie

 

Ditt minne lever

Mor

 

Sov i ro

Kerstin och Leif

Maria och Peter, Lars och Johanna med familjer

 

Sov gott Farmor

Jesper

 

En sista hälsning

Lars-Ove och Britt-Marie

 

Vila i frid

Roland och Anita, Kurt och Lena med familjer

 

Sov gott

Bengt, Ulrika, Mikael med familjer

 

En sista hälsning

Moster Karin och Kusinerna med familjer

 

En sista hälsning

Markku Kriikkula med familj

 

En sista hälsning

Edith Skoglund

Skriv gärna en hälsning till minne av Solveig