Minnessida för Lars Hvidfeldt

F. 15/4 - 1927
D. 17/8 - 2013

Begravningsakt för Lars Hvidfeldt

Inledningsmusik: Visa från Venjan

Hälsningsord av Kyrkoherde Kjell Gårdman

Psalm 297: Härlig är jorden...

Dikt: Du är älskad / M. Enberg

Griftetal och Bön.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni skall åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er, Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta.

Psalm 277: Så tag nu mina händer...

Begravningsbön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Lars. Tag emot honom i ditt rike efter hans långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Avskedstagandet (defileringsmusik: Gammal fäbodpsalm )

Slutbön: Gud ge honom din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Lascia chio pianga
Officiant: Kyrkoherde Kjell Gårdman
Fiol: Viktor Hvidfeldt
Kantor: Andreas Risberg 

Musik som spelades under begravningen var:

Visa från Venjan

Psalm 297: Härlig är jorden

Psalm 277: Så tag nu mina händer

Psalm 190: Bred dina vida vingar

Gammal fäbodpsalm


Lascia chio pianga
 

Blommor från:

En sista hälsning
Sov i ro
Solveig

En sista hälsning
Anna-Lisa, Kerstin och Per, Håkan och Karin

Sov i frid
Sture

En sista hälsning
Arne och Inga

En sista hälsning
Boulegänget

En sista hälsning
Aulis och Marianne

En sista hälsning
Lennart Karlsson

Skriv gärna en hälsning till minnet av Lars