Minnessidan för Ingegerd Åhgren

F. 28/10 - 1935
D. 29/9 - 2013

Begravningsakt för Ingegerd Åhgren

Inledningsmusik: Gammal fäbodpsalm / O. Lindberg

Hälsningsord av: Komminister Christer Björk

Psalm 304: Lär mig du skog...

Griftetalet

Bön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Ingegerd. Tag emot henne i ditt rike efter hennes långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Begravningsmässa ( Sjungen bön )

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Avskedstagandet (def.musik: Sommarvisa från Dalarna)

Slutbön: Evig vila giv henne o Herre och låt ditt eviga ljus lysa för henne i väntan på en glädjerik uppståndelse

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Komminister Christer Björk
Kantor: Andreas Risberg

Musik som spelades under begravningen var:

Gammal fäbodpsalm

Psalm 304: Lär mig du skog...

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Sommarvisa från Dalarna

Tröstevisa

 

Blommor från

En sista hälsning
Broder Ingvar

En sista hälsning
Inga-Lisa och Nils

En sista hälsning
Leif och Christer med familjer

En sista hälsning
Inga Jansson, Gullan och Sten Holmström

Minnet av dig lever kvar
Inger och Ingemar med familjer

Skriv gärna en hälsning till minnet av Ingegerd