Minnessidan för Gunnar Eriksson

F. 5/9 - 1920
D. 10/7 - 2013

Begravningsakt för Gunnar Eriksson

Inledningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson

Hälsningsord av Komminister Katarina Frisk

Psalm 200: I denna ljuva sommartid...

Bön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Gunnar. Tag emot honom i ditt rike efter hans långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre

överlåtelsen

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er ro.

Psalm 251: Var jag går i skogar berg och dalar...

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Gunnar, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

avskedstagandet

Slutbön: Giv honom o Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom

herrens välsignelse

Avslutningsmusik: O for the wings of a dove / MendelssohnOfficiant: Komminister Katarina Frisk

Organist: Birgitta Ekenberg

Musik som spelades under begravningen var:

Tröstevisa

Psalm 200: I denna ljuva sommartid...

Psalm 251: Var jag går i skogar berg och dalar...


Psalm 297: Härlig är jorden...

O for the wings of a dove

Blommor från

Vila i frid
Lars-Gunnar och Ingela

En sista hälsning
Gunnel
Urban med familj
Katarina med familj

En sista hälsning
Sven-Olof och Kerstin

En sista hälsning
Kamraterna i Örbäcks Älgjakts klubb

Skriv gärna en hälsning till minnet av Gunnar