Minnessidan för Dagmar Bokstrand

 

F 7/9 - 1925

D 4/3 - 2013

Begravningsakt för Dagmar Bokstrand

Skinnskattebergs Kyrka Fredagen den 22/3 kl 14.00

 

Inledningsmusik: Min plats på jorden

 

Hälsningsord av Kyrkoherde Hans-Eric Johansson

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Griftetal om tryggheten hos Gud i liv och i död.

 

Bön: Herre vår Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för vad du gav oss genom Dagmar. Tag emot henne i ditt rike efter hennes långa arbetsdag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

 

Överlåtelsen

 

Bibelläsning: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Dagmar, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Avskedstagande ( defileringsmusik: Amazing grace )

 

Slutbön: Låt ditt eviga ljus lysa över Dagmar Bokstrand.

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik: Våren / E. Grieg

 

 

Officiant: Hans-Eric Johansson

Organist: Siw Johansson

Skriv gärna en hälsning till minnet av Dagmar

 

Blommor från

 

Älskad – Saknad

Anette och Lennart

 

En sista hälsning

Rolf och Eva

 

Vila i frid

Anki Bokstrand

Musik som spelades under begravningsakten var:

 

Min plats på jorden

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Amazing grace

 

Våren / E. Grieg