Minnessidan för Asta Gustafsson

F. 20/4 - 1929
D. 29/7 - 2013

Begravningsakt för Asta Gustafsson i Skinnskattebergs Kyrka fredagen den 9/8

Inledningsmusik: Där rosor aldrig dör

Hälsningsord av Komminister Marie Blommé

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetal

Bön och Överlåtelsen

Bibelläsning: I min Faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga, att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats före er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Psalm 256: Var inte rädd...

Begravningsmässa

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avskedstagandet

Slutbön

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Tröstevisa


Officiant: Komminister Marie Blommé
Organist: Jörgen Engström

Skriv gärna en hälsning till minnet av Asta