Alma Backströms minnessida

 

 

F.8/4 - 1921

D. 6/3 - 2013

Begravningsakt för Alma Backström

Skogskapellet Torsdagen den 14/3 kl 14.00

 

Inledningsmusik: 251: var jag går i skogar berg och dalar...

 

Hälsningsord av Komminister Li Lundberg

 

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara...

 

Griftetal.

 

Bibelläsning: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

 

Läst dikt från dödsannonsen:

Du finns; bland blommorna på ängen

i fåglarnas sång

i skogens ro

på stormiga hav

Du finns...

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Avskedstagande ( defileringsmusik var "en sommarnatt i Lövparken" / F. Hammarsten )

 

Slutbön: Giv henne o Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa över Alma Backström

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik: Våren / vivaldi

 

 

Officiant: Komminister Li Lundberg

Organist: Lena Martinsson

Musik som spelades under Begravningen var:

 

251 var jag går i skogar berg och dalar...


Psalm 248: Tryggare kan ingen vara...

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

en sommarnatt i Lövparken

 

Våren av Vivaldi

Blommor som sändes till begravningen var från:

 

En sista hälsning

Lillemor och Sven-Olov

Emma och Jim, Alex

 

En sista hälsning

Helga Gustavsson

Anna-Lisa och Per-Erik Liljekvist

Skriv gärna en hälsning till minne av Alma