Minnessida för Göran Norström

F. 16/5 - 1941

D. 5/4 - 2022

Begravningsakt för Göran Norström

Inledningsmusik: Air / Bach

Avslutningsmusik: Titanic / J. Horner


Psalmer: 249, 200


Övrig musik: Tröstevisa / B. Andersson


Officiant: Zilgme Eglite

Organist: Hans-Åke Månsson

Blommor från

Du finns alltid hos oss
Mattias, Oliver, Lovisa, Anna-Karin, Elias, Cornelia

I ljust minne bevarad
Linda, Agneta och Yngve

En sista hälsning
Fagersta-Norberg Skoterklubb FMSK

En sista hälsning
Mats Eriksson, Berndt Strandberg, Kalle Jensen,
Anders Molnar, Anders Karlsson

En sista hälsning
Roffe och Carina, Bosse och Marianne, Bjarne och Anita

En sista hälsning
Seija, Christer och Lena

En sista hälsning
Lisbet

En sista hälsning
Thomas och Sofia, Herman, Ludvig

En sista hälsning
Siv och Rolf

En sista hälsning
Roland och Rose-Marie

Vi minns dig med glädje
Christina, Åsa och Tommy

Skriv gärna en hälsning till minne av Gäran