Minnessidan för Sven-Erik Lindström

F. 23/2 - 1940
D. 10/9 - 2013

Begravningsakt för Sven-Erik Lindström

Inledningsmusik: Koppången / P-E Moareus

Orgelsolo: En sommarnatt i Lövparken / F. Hammarsten

Hälsningsord av komminister Li Lundberg

Psalm 249: Blott en dag...

Griftetal och Bön

Överlåtelsen

Bibelläsning: Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för ditt namn skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 200 vers 2: Av rika löv är grenen full...

Avskedstagandet (defileringsmusik: Nocturne / E. Taube)

Slutbön: Giv honom din frid och låt ditt eviga ljus lysa för Sven-Erik Lindström

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Strövtåg i hembygdenOfficiant: Komminister Li Lundberg

Organist: Lena Martinsson

Musik som spelades under begravningen var:

Koppången

En sommarnatt i LövparkenPsalm 249: Blott en dag...

Psalm 200 vers 2: Av rika löv är grenen full...

Nocturne

Strövtåg i hembygden

Blommor från

En sista hälsning
Håkan Ekroos med familj

En sista hälsning
Ingemar och Anne, Patrik, Pernilla,
Michaela med familjer

En sista hälsning
Kusin Margareta med familj

Skriv gärna en hälsning till minnet av Sven-Erik