Minnessidan för Siri Kättström

 

F. 18/5 - 1930

D. 31/3 - 2013

Begravningsakt för Siri Kättström

Skogskapellet Fredagen den 26/4 kl. 12.00

 

Inledningsmusik: Gammal fäbodpsalm / O. Lindberg

 

Hälsningsord av Komminister Daniel Eklund

 

Psalm 231: Oändlig nåd...

 

Griftetalet.

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Överlåtelsen

 

Bibelläsning: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mej. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.

 

Solosång: Himlen är oskyldigt blå / T. Gärdestad

 

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Siri, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 297: Härlig är jorden...

 

Avskedstagandet ( defileringsmusik: Jag skall gå genom tysta skyar / D. Andersson )

 

Slutbön: Ge Siri din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. Andersson

 

 

Officiant: Komminister Daniel Eklund

Solist: Lars Frisk

Organist: Kantor Lena Martinsson

Blommor som kom till begravningen var från:

 

 

Sov gott

Kjell och Mona

Jimmy, William

Lena och Martin, Bodil

 

En sista hälsning

Lena, Margareta, Per

 

Tack Siri för allt

Stig, Elov, Sune, Elsie, Sören, Gudrun med familjer

 

Vi minns dig med glädje och tacksamhet.

Sov i ro

Iris,Clary och Leif, Caroline med familj

 

En sista hälsning

Martin Nylund

 

Vila i frid

Fredrik Bylén

 

En sista hälsning

Paul, Britt, Ida, Daniel och Tage

 

En sista hälsning

Sven-Erik och Ingegerd Näslund

 

En sista hälsning

Greger

 

Vila i frid

Ecken

 

En sista hälsning

Ann-Gret och Ulrika Skoglund

 

En sista hälsning

Uno

 

En sista hälsning

Arne, Erik, Lisa

 

En sista hälsning

Lars-Arne och Anita Fredriksson

 

En sista hälsning

Leif och Lena med familjer

 

En sista hälsning

Familjen Gyllkrans

 

En sista hälsning

Karl-Inge och Marika

Karin

 

Jag saknar dig.

Du finns i mitt minne

Ragnvi

 

En sista hälsning

Uwe och Birgitta

 

En sista hälsning

Elsy

 

Vila i frid

Arja och Marie

 

En sista hälsning

Westis

 

En sista hälsning

Margit, Margit, Märta

 

Vila i frid

Maj och Torbjörn

Fredrik med familj

 

Tack för alla glada minnen

Vila i frid

Birgit

 

Skriv gärna en hälsning till minnet av Siri Kättström